TRẦM HƯƠNG THIÊN TÂM THAM GIA LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA HỘI TRẦM HƯƠNG

2018-03-02 21:49:09 198
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2018. Trong năm 2017 vừa qua, Hội Trầm Hương Việt Nam đã và đang cũng cố các hoạt động của Hội nhằm hướng tới thị trường Trầm Hương thế giới cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp trồng cây Dó và đã cải thiện được đời sống khó khăn về kinh tế lẫn tinh thần của những người dân ở 24 tỉnh thành.

HỘI CHỢ CUỐI NĂM 2018

2018-02-26 21:32:47 237
Năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp cuối năm trầm hương Thiên Tâm lại mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất với giá không thể nào rẻ hơn tại các hội chợ thương mại tiêu dùng